استعداد


1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
تمدید مهلت ثبت نام، ویرایش اطلاعات، ثبت نام استعداد درخشان ظرفيتهای پذیرش آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1402 1401/12/7
زمانبندی، شرایط و ضوابط مربوط به متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال 1402 1401/12/3
شرایط شرکت دانشجویان تعهدی استعداد درخشان در آزمون پذیرش دستیار تخصصی 1401/11/19
زمان، ضوابط و چگونگی ثبت نام متقاضيان استفاده از سهميه استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌هاي گروه پزشکي سال 1402 1401/11/11
عضویت در گروه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشگاهها 1401/9/27
تحصیل همزمان دانشجویان دوره دکتری عمومی استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 1401/9/5
ملاک معرفی و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 1401/9/2
اولین فراخوان و جشنواره چاپ کتاب ویژه استعدادهای برتر و مشمولین بنیاد نخبگان کشور 1401/8/21
آیین‌نامه جدید "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" 1401/7/17
اطلاعیه شماره 3: متقاضيان استفاده از سهميه مازاد استعداد درخشان در مجموعه پرستاري آزمون کارشناسي ارشد سال ١٤٠٢ 1401/6/12
فراخوان پذیرش اعضای هیات علمی و دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل در دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 1401/6/1
تمدید مهلت انتخاب رشته محل -افزایش ظرفیت برخی رشته ها- تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد 1401/4/26
صفحه اینستاگرام دفتر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت 1401/4/11
توضیحات تکمیلی مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص فرصت دوباره برای ثبت نام متقاضیان استفاده از سهمیه بدون آزمون استعداد درخشان 1401/3/11
نشست با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه مورخ 1401/2/6 1401/2/5
در خصوص مجوز افزایش طول مدت تحصیل برای دانشجویان استعداد درخشان 1400/11/11
فراخوان تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیادهای علمی در رشته آموزش پزشکی مقطع کارشناسی ارشد بصورت مجازی 1400/9/10
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان کارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال 1400 1400/5/11
در خصوص ویرایش حوزه آزمونی و زمانبندی مربوط به متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال 1400 1400/3/22
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1399 1399/6/12
1234
 
< >