ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون کارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال 1399

تاریخ نامه: 7 امرداد 1399
شماره نامه:
 
استعداد درخشان  |   

به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد رشته‌ھاي گروه پزشکي سال 1399 میرساند:

١-کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام نموده و کد رھگیری دریافت نمودهاند، میبایست از تاریخ ١٢ لغایت ١٤ مردادماه جاری از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سھمیه با انتخاب گزینه الف اقدام نمایند.

٢-افراد متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده‌اند، میبایست طی زمان فوقالذکر ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دھند. برای این کار گزینه ب را انتخاب کرده و ثبت نام را نھایی کرده و کد رھگیری دریافت کنند. سپس در ھمان زمان از طریق گزینه الف با وارد نمودن کد رھگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند.

بسیار مھم: مرحله ب فقط یکبار انجام پذیر بوده و قابل ویرایش نمیباشد. ولی مرحله الف قابل ویرایش میباشد.

٣-کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون می بایست از تاریخ ١٩/٥/٩٩ لغایت ٢٢/٥/٩٩ جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش پزشکی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

٤-انتخاب رشته محل ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در تاریخھای اعلام شده در سامانه مرکز سنجش خواھد بود. )البته ھر گونه تغییر در زمانھای یاد شده از طریق سامانه مرکز سنجش اطلاع رسانی میگردد.(

٥-تغییر سھمیه استعداد درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر نمی‌باشد.

٦-در صورت ھرگونه تغییر در مراحل، زمان یا روند موجود، مراتب از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع‌رسانی خواھد شد.

منبع خبری: مرکز سنجش آموزش پزشکی


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
ثبت.نام     استعدا.درخشان     ارشد    

تاریخ بروز رسانی:   7 امرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >