فرم تکریم ارباب رجوع

استحضار دارید آگاهی و اطلاع از نظرات شما در مورد میزان و چگونگی ارائه خدمات، زمینه برنامه ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای کار و تامین مطلوب انتظارات شما را میسر می سازد. امید است با پاسخگویی صبورانه و دقیق خود به سوالات، ما را در تحقق این مهم یاری فرمایید. تکمیل اطلاعات شخصی الزامی نمی باشد.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >