منابع


شمارهعنوانتاریخ صدور
منابع و توضیحات مربوط به آزمون مرحله اول دوازدهمین دوره المپیاد علمی در حیطه‌های مختلف 1398/8/26
ليست منابع سی و هفتمين دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1398 1398/4/3
منابع جدید حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد علمی 1397/10/30
منابع حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد علوم پزشکی 1397/9/13
منابع حیطه آموزش پزشکی یازدهمین المپیاد علمی 1397/9/6
اعلام منابع 4 حیطه از 6 حیطه یازدهمین المپیاد 1397/8/30
اعلام منابع حيطه کارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم دهمين المپياد علمي 1396/11/18
منابع آزمون حیطه تفکر علمی در علوم پایه دهمین المپیاد 1396/11/18
اعلام منابع آزمون حیطه استدلال بالینی دهمین المپیاد علمی 1396/11/18
اعلام منابع آزمون حیطه آموزش پزشکی دهمین المپیاد علمی 1396/11/18
اعلام منابع آزمون حیطه فلسفه پزشکی دهمین المپیاد علمی 1396/11/8
منابع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمین المپیاد علمی 1395/1/2
منابع حیطه مدیریت هفتمین المپیاد علمی 1394/2/30
منابع جدید در حیطۀ فلسفۀ پزشکی 1393/12/19
منابع حیطه مدیریت در نظام سلامت مرحله درون دانشگاهی هفتمین المپیاد علمی دانشجویان 1393/11/20
قابل توجه دانشجویان: حیطۀ مطالعات میان رشته ای سلامت با عنوان فلسفۀ پزشکی 1393/11/4
اعلام منابع ششمین دوره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی 1393/1/10
 
< >