مدیریت


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری مدرسه زمستانه با عنوان " نوآوري در مباحث مديريت خطر در حوادث و بلايا" 1398/11/20
قابل توجه کلیه سرپرستان و دانشجویان شرکت کننده حیطه های استدلال بالینی و مدیریت نظام سلامت دوازدهمین المپیاد 1398/11/8
برگزاری کلاس حیطه مدیریت نظام سلامت دوازدهمین المپیاد 1398/11/7
برگزاری اولین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه مدیریت در نظام سلامت دوازدهمین المپیاد 1398/10/16
پاسخ به سوالات دانشجویان در حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد علمی 1398/4/4
کارگاه تخصصی مدیریت پیشرفته راه هوایی مورخ 18 اسفندماه 1397/12/11
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد 1397/11/8
عدم برگزاری کلاس آموزشی متقاضیان حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد مورخ 97/11/03 1397/11/3
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد 1397/11/1
منابع جدید حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد علمی 1397/10/30
کلاس آموزشی متقاضیان حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد 1397/10/22
منابع حیطه مدیریت نظام سلامت یازدهمین المپیاد علوم پزشکی 1397/9/13
پاسخ به برخی سوالات حیطه مدیریت دهمین المپیاد 1397/4/12
برگزاری جلسه المپیاد دانشجویی حیطه مدیریت در نظام سلامت 1395/12/25
برگزاری جلسه المپیاد دانشجویی حیطه مدیریت در نظام سلامت 1395/12/24
شیوه نامه حیطه مدیریت نظام سلامت و فلسفه پزشکی نهمین المپیاد 1395/10/27
کارگاه مدیریت در نظام سلامت چهارشنبه مورخ 95/8/5 1395/7/26
زمان برگزاری آزمون درون دانشگاهی حیطه مدیریت نظام سلامت هشتمین المپیاد 1395/1/18
منابع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمین المپیاد علمی 1395/1/2
یک منبع کمکی فارسی و کوتاه در خصوص حیطه مدیریت 1394/6/7
12
 
< >