المپیاد


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
تغییر برگزاری آزمون مرحله اول غربالگری دوازدهمین المپیاد علوم پزشکی 1398/12/7
لینک‌های وبینار ضبط شده حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت 1398/11/29
لينک دريافت فايل‌هاي صوتي حيطه آموزش پزشکي دوازدهمين دوره المپياد علمي 1398/11/29
وبینار کشوری حیطه تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین دوره المپیاد 1398/11/27
اعلام محل‌های برگزاری دوازدهمین المپیاد علمی در مرحله اول غربالگری - فروردین 99 1398/11/26
آزمون مرحله غربالگری دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1398/11/20
برگزاری آزمون درون دانشگاهی دوازدهمین المپیاد مورخ 1398/11/27 1398/11/20
برگزاری جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/11/16
برگزاری پنجمین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین المپیاد 1398/11/15
قابل توجه کلیه سرپرستان و دانشجویان شرکت کننده حیطه های استدلال بالینی و مدیریت نظام سلامت دوازدهمین المپیاد 1398/11/8
برگزاری کلاس حیطه مدیریت نظام سلامت دوازدهمین المپیاد 1398/11/7
برگزاری جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/11/5
برگزاری سومین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین المپیاد 1398/11/5
برگزاری آزمون درون دانشگاهی دوازدهمین المپیاد 1398/11/2
برگزاری چهارمین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/11/2
برگزاری جلسات کلاس حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم دوازدهمین المپیاد 1398/10/28
وبینار کشوری حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین دوره المپیاد 1398/10/24
عدم برگزاری دومین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین المپیاد 1398/10/24
برگزاری دومین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین المپیاد 1398/10/23
برگزاری پنجمین جلسه کلاس آموزشی متقاضیان حیطه فلسفه پزشکی دوازدهمین المپیاد 1398/10/22
12345
 
< >